Бихейвиоризъм (не така, лошо куче!)

Submitted by Fatal Error on Пон., 04/25/2022 - 16:46
Behaviourism

Бихейвиоризмът е направление в Психологията,  целящо формиране на поведение чрез въздействие. Най общо казано, Бихейвиоризмът разглежда поведението като реакция на определени стимули, били те позитивни(подкрепящи) или негативни(наказващи). Поведението се формира чрез съчетаване на позитивни и негативни стимули. Това включва създаване на условни рефлекси(класическо кондициониране, кучето на Павлов) или дресировка(оперантно кондициониране, асоцииране на дадено действие с позитивни или негативни последици, и оттам неговото провокиране или предотвратяване, чрез награда или наказание). Действията, които поощряват дадено поведение, се наричат подкрепа, според терминологията на Бихейвиоризма. Тя бива позитивна, когато става въпрос за окуражаване и поощряване на определено поведение чрез награди, и негативна, когато представлява просто спиране на наказание. Подобна дресировка понякога може да се проявява и несъзнателно, така че обектът да не съзнава истинската причина за своето поведение, или действие, и затова да го обосновава по различен начин пред себе си и/или другите.

За разлика от Психоанализата, Бихейвиоризмът не се занимава с по дълбоките психични процеси, негова цел е формиране на желано поведение чрез причинно следствените връзки на поведението с наградата и наказанието, обуславянето на поведението с тях.

Той пренебрегва съзнанието и психиката като феномени и представлява опит психологията да се сведе до точна наука, състояща се единствено в изследване на причинно следствените връзки между дразнителя и реакцията в човешкото поведение. Необходими условия за бихейвиористичните методи и техники са наличието на търпение и настойчивост в прилагащия ги. Тъй като създаването на причинно следствена вързка между дразнител и реакцията изисква повторяемост и време, не може да се очаква такава да се създаде още от първия опит на обуславяне, аналогично на дресировката при животните.

Още през 60те години на 20ти век американският психолог Бъръс Скинър създава т. нар. Радикален Бихейвиоризъм, който предполага използването на езика като заместител на стимулите, т.е. определени думи и изрази да служат като награда или наказание.

Въпреки, че според бихейвиористите това направление в психологията има позитивни приложения, бидейки в същността си дресировка и напълно лишен от хуманистична визия и дълбочина, Бихейвиоризмът може да се използва за всякакви цели.

И той се използва. Раздаването на награди и наказания е известен манипулативен похват, чрез който манипулирания трябва да бъде приучен към определено поведение. Намира приложения в политиките на правителствата спрямо населението, в отношенията шеф - служител(напр. „потупване по рамото“, повишение или мъмрене), в отношенията колектив - служител, в комуникацията, в личните отношения и т.н. Индивидът или дори дадена социална група могат да бъдат дресирани така, че да (не) правят нещо, без да осъзнават своята дресировка, вместо което да рационализират своето поведение с други доводи и причини, и да са убедени в тях.

Използването на езика като заместител на стимулите се наблюдава и в Интернет, най често то може да се забележи  в методиките на троловете, които по този начин се опитват да дресират някои участници в дадена дискусия към определена реакция, която да се случва при конкретни вербални дразнители. Затова обидите и личните нападки не винаги са признак на лошо възпитание и изпуснати нерви, те биха могли да са наказанието, което цели да приучи обекта да не прави нещо нежелано от троловете и манипулаторите. Аналогично, думите могат да се използват и като награда - това са похвалите, ласкаенията и „доброто“ отношение.

В някои случаи целите могат да са по дългосрочни от преследване на първосигнална реакция, когато е важно обектът на въздействие да се тласне към конкретно развитие. Тогава отново всяка стъпка в желаната насока, работеща в полза на това развитие, се поощрява с „награждаващи“ реплики, според психологическия профил на индивида, а всяко отклонение се санкционира с уязвяващи или причиняващи негативни емоции постове, отново според профила на обекта.

Бихейвиористичните стратегии на въздействие често се ползват в комбинация с други техники, когато чрез засилване на „наградите“ или „наказанията“ се цели постигане на по задълбочена подкрепа или наказание.

Смятате ли, че можете да бъдете „дресирани“? Някога извършвали ли сте действия, очаквайки похвала от партньора, шефа или някой друг?

Таг

Коментар

Restricted HTML

  • Разрешени HTML tag-ове: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.