Така е най добре за всички

Submitted by Fatal Error on Съб., 03/18/2023 - 21:29
Така е най добре за всички

В обширния офис на „Държавна безопасност“(State Security, SS) цареше полумрак. Оскъдната светлина идваше предимно от многобройните монитори, зад някои от които се наблюдаваха съсредоточени лица. Гръмовержецът беше едно от тези лица. Той стоеше замислен пред своя 34 инчов екран, а бръчката между очите му ставаше все по дълбока. Колкото и да му се искаше всичко да протича гладко и лесно, това все не се случваше. Досадните проблеми,  плод на случайности, недоглеждания и грешки, или на някаква комбинация от тези фактори, смущаваха ритъма на уж добре смазаната машина на дълбоката държава и дори можеха да причинят аварии. А работата на тези като Гръмовержеца беше това да не се случва.

Агентът четеше досието на някой си Джон Уилямс. Запознаваше се с моменти от случай, който щеше да бъде разяснен подробно на предстоящото заседание.  Индивидът беше 32 годишен, женен, без деца, среден на ръст, видеомонтажист фрийлансър, с доход за миналата година 35 765 долара - обикновен мизерник, средняк и загубеняк, нищо особено. Приличаше на... ами на средняк. Та точно този човечец, криещ се под псевдонима Прометей, бе дръзнал да извършва антидържавна пропаганда в социалните мрежи, опитвайки се да просвещава населението в някои от похватите за психологически и социален контрол, използвани от службите.

-Обикновените хора трябва да си гледат обикновения животец, грижите и проблемите, които властта им осигурява, за да не надигат глава и да започват да мислят за глупости. Иначе смущават Реда, причинявайки загуби за Държавата. -разсъждаваше Гръмовержеца  -Ако се случват разкъсвания в Системата, винаги стоварват вината на службите, което означава, че държат отговорни хората като мен.- довърши мисълта си той. Доколкото беше подочул, не се беше случило нищо кой знае какво, особено на фона на други, далеч по сериозни инциденти, но все пак това бе лош атестат. Знак, че нещо в  прецизно проектирания социален механизъм не работи добре. Гръмовержецът се върна към досието.

Собствен дом, няма кредити, - продължи да чете той с нарастващо раздразнение - работата е ясна, този Джон Уилямс имаше твърде много свободно време и твърде малко проблеми и стрес. Дори само леко да отпуснеш повода, плебеите почват да ти се качват на главата.- изскърца със зъби Гръмовержеца и неволно издаде широката си челюст напред.

-Копеленцето няма и деца- отбеляза след още един момент. Явно въпросният Джон Уилямс не беше просто безполезен, а направо вредител, сеещ смут и хаос във виртуалната среда, която отдавна бе станала по значима от реалната. - Вместо да си гледа отрочетата и да си изплаща кредитите, като всички останали, тоя копелдак чете книги, които не са за неговата селяшка кратуна и извършва подривна дейност - раздразнението на Гръмовержеца набираше сила, също както червенината по бичето му лице. -На всичкото отгоре се шири в собствен дом, докато смирените изплащат апартаментите си десетилетия и не мрънкат!  Има нещо принципно сбъркано в тази уж софистицирана система, щом се позволява това!  Непрекъснато се налагат кърпежи, струващи енергия и средства, които биха могли да отиват за друго - помисли си той. Може би демократичният параван все пак излиза твърде скъпо и в крайна сметка обикновеният тоталитаризъм е по просто и по рационално решение, питаше се агентът, но понеже все пак беше прагматик, прекрати тези размишления и насочи вниманието си отново към случая.

Очите му се плъзгаха по описанието на психопортрета на въпросния Уилямс. 95% хетеросексуален, със силно изразено либидо, холерик с над средното ниво на невротичност, висока интелигентност, креативен, но и с ниво на параноя над нормалното, иначе с високи критерии за себе си и живота си.

-Ясно, няма да е никакъв проблем да бъде смачкан като бълха! - усмихна се злорадо Гръмовержеца. Той изпитваше огромно задоволство, граничещо с чиста радост, когато Системата поставяше подобни индивиди на мястото им. Тържество на Реда над Хаоса, на естествения природен ред, на волята на силните над домогванията на слабаците, които текущата система толерираше твърде много.

Той усети нечие присъствие зад себе си. Хадес стърчеше със своите метър и деветдесет и пет сантиметра ръст над седналия Зевс и индеферентно наблюдаваше екрана. Телосложението му беше по скоро слабо, а сивкавите му очи грееха в полумрака.

-В пет имаме съвещание относно този пич. -започна той кимайки с глава към досието на екрана. - Запознаване със случая. Но подочух, че директивите са да се пипа фино. -добави Хадес.

-Окей. - недоволно изръмжа Гръмовержеца. -Малко ме засърбяват ръцете от тези кадифени ръкавици, но щом директивите са такива, какво да се прави? - той направи иронична гримаса и разпери ръце в привидно безсилие.

-Ние сме просто изпълнители, Зевсе. -усмихна се Хадес, оголвайки едрите си бели зъби. -Някой ден може би ще имаш удоволствието еднолично да решаваш съдбите, но не сега. - в тона му се долавяше премерена ирония.

Гръмовержецът изсумтя неопределено и се обърна към монитора.

***

Точно в 17:00 часа в заседателната зала присъстваха всички, които трябваше да присъстват. Агентите седяха на въртящите се столове около овалната маса, в очакване на началото на срещата. Повечето бяха извърнати към видеоекрана и облегнати назад, някои в шефска поза с небрежно кръстосани крака. На екрана се мъдреше снимката на Джон Уилямс и част от текста на досието му. Емоцията, четяща се по лицата на агентите, варираше от леко отегчение до досада.

Един от присъстващите, когото наричаха Кронос, се изправи и започна делово и отсечено:

 -Господа, случаят, който ще обсъдим, е прехвърлен на нашия отдел от най високо ниво. Досега със него се е занимавала служба „Социална стабилност“(Social Stability, SS) , с нейната мрежа от подизпълнители. След продължителна серия от неуспехи, довели до състояние на хаос и обществен скандал, случаят е иззет от нашите колеги и прехвърлен на „Държавна безопасност“(State Security, SS), т.е. на нас.

Ние знаем колко важен за държавата е контролът върху публичния дискурс и информационните потоци. Това стои в основата на Реда и Стабилността в обществото. Този контрол се извършва посредством похватите, с които всички ние сме добре запознати, и които се извършват от агентите, служителите и сътрудниците на различни нива в дигиталните мрежи и обществото. - говорещият се наведе напред и се облегна с двете си ръце върху лъскавия плот на масата, в опит да подчертае важността на това, което щеше да каже:

-Ето защо е толкова важно преобладаващата част от населението винаги да остава несведуща за тези похвати. Това е гаранция за стабилността на държавата и обществото. Този индивид -агентът се обърна към видеоекрана и погледна към стоящата там снимка на Джон Уилямс, - проявава несъответстващ на социалния му статус интерес към науките за въздействие върху информационните, социални и психологически процеси и упорито и настойчиво се опитва да провежда пропаганда по въпроса в социалните мрежи. Явно се изживява като някакъв просветител. Прометей, даряващ огъня на познанието на хората. -с пренебрежение добави Кронос и енергично се обърна обратно към аудиторията -Сами разбирате колеги, че това е неприемливо.

-Доста дръзко дори.-отбеляза един от присъстващите, около 35 годишен, русоляв, облечен в тъмна риза и сива вратовръзка, с прякор Аполон.  -Човекът не се ли страхува от неприятности, все пак?

-Или е твърде глупав, или откачен - добави персонаж на около четиридесет и пет години с добре поддържана черна брада и пригладена назад с помощта на гел коса, докато премяташе химикалка между пръстите си. Това беше Арес. -Дори и за далеч по малко късметът в живота ти угасва. -довърши той.

-Ще ви спестя предположенията -взе думата Кронос -на индивида не му пука, той играе ва банк, така да се каже. В продължение на години той е осъзнавал, че живее в контролирано общество, каквото лицето не одобрява, още по малко пък приема отредената му роля в него. Либерал - добави говорещия с пренебрежение, сякаш това обясняваше всичко.

-Всичко е ясно-възкликна в полумрака друг, на име Танатос, и щракна с пръсти. -Тази зараза трябва да се чисти.

-Нещата са изтървани отдавна -поясни Кронос. Поради необмислените действия на колегите ни от „Социална стабилност“ проблемите са се натрупвали във времето и се е стигнало до тази каша. Случаят е добил публичност и е прераснал в политически проблем. Станал е достояние на мнозина, с него са запознати както политици, така и обикновени хора. Някои сътрудниците по този случай се явяват негови приятели, близки, роднини, дори съседи, така че има и емоционална ангажираност. Както и риск от по нататъшно изтичане на информация. - добави той натъртено -Не може да се действа директно.

-Каква е текущата стратегия по този случай? - въпросът идваше от мъж около петдесетте, с очила и тъмен костюм, и с прозвище Уран.

- „Приземяване“. Обвързване на индивида с грижи, зависимости и проблеми, принуждаването му да се бори за оцеляването си и това на семейството и децата си. Създаване на несигурност в живота му и натикването му в класата на прекариата, така, че да няма възможност, енергия и желание да развива антидържавна дейност. Насаждане на комплекси и неврози. Деградация.

-Вкаран в стадото значи. - поясни Аполон.

-Да, семейство, отговорна и добра съпруга-Кронос се усмихна ехидно -  деца, дом на изплащане, недостиг на пари, кредити, нерви, проблеми, семейни скандали и изневери от страна на благоверната, денонощна работа, стрес, овъртайм, неврози, съмнения, комплекси, ядове, язва, вероятно развод и загуба на жилище и т.н. - все нормални неща от живота на обикновените хора  - ехидната усмивка на Кронос вече беше стигнала до ушите му. -Трябва да върнем заблудената овца в стадото, в лоното на Цивилизацията - завърши той самодоволно.

- Явно досега това не се получавало много добре...  -отбеляза очилатия Уран. От колко време датира случая?

След кратко мълчание водещия отговори:

-Така е, не се е получило. Както споменах, действията на некадърници направиха този случай почти хроничен. Но това не е причина да мислим, че ще представлява особена трудност за нас.

-Не споменахте, от колко време е ситуацията? - повтори въпроса си Уран.

-От пет години и нещо. -сухо и лаконично отвърна водещият срещата Кронос.

В залата се чуха подсвирквания и приглушени възгласи на изненада.

-Позор! -възкликна тъмнокос мъж с квадратна челюст и черна блуза под която се очертаваше внушителна мускулатура. -И това ми било Система!- същият, известен като Херакъл, продължи с възмущението си.

Разнесоха се одобрителни възгласи.

-Е, да не съдим чак толкова строго колегите, въпреки някои груби грешки -Кронос направи снизходителен жест с ръце. -Както ще разберете от историята на случая, става въпрос за комбинация от фактори, които са довели до сегашното положение-добави той. -Важното сега е да се фокусираме върху фактите, за да изработим резултатен подход. Намесени са доста лица и интереси, и... навярно няма нужда да обяснявам, залозите са високи.

След миг мълчание, за осъзнаване значимостта на ситуацията, водещият продължи:

-Както е известно, Системата винаги търси таланти. Не само в престижните училища и академичните среди, но и във всички обществени прослойки. Необработени диаманти могат да се срещнат навсякъде, дори на улицата. -порция ухилена ирония се разпръсна из залата  -Нима трябва да ги оставим на произвола на съдбата, или още по лошо, да се увлекат по деструктивни каузи, враждебни на Държавата и обществото? Нее, Системата мисли за всичко. И така, преди около шест години програмата за сканиране за потенциално опасни лица, които биха могли да станват реално полезни, попада на въпросния Джон Уилямс, привлякъл вниманието с анархистичните си писания в публичните форуми. По това време той не е представлявал някакъв особен проблем и е било възможно просто да бъде игнориран. Но, някои амбициозни служители изглежда са решили да го превърнат в актив за системата и по този начин да се издигнат в очите на началството си и да спечелят бонуси, естествено.  Така се взима решение за интеграцията на лицето в структурите на Системата. -Кронос направи малка пауза.

-Вербуване? -попита брадатият Арес.

-Не точно. „Поглъщане“ би било по подходящо. Обвързване със зависимости до степен на превръщането му в „безнадеждно надежден“ сардонично се ухили водещия.

В залата се разнесе насмешлив шум.

-За тази цел, както знаем -продължи Кронос -обектът първо трябва да бъде откъснат от своята среда - приятели, близки, съпруга, колеги и така нататък,  за да може да стане уязвим и да попадне под психологическа зависимост.

-Стандартна методика. - съгласи се Арес, демонстративно прозявайки се отегчено. Все пак това бяха неща от началното обучение.

-Да. Бракът му е бил посочен като основна пречка за изпълнението на плана. Взаимоотношенията със съпругата му не са се вмествали в желания стереотип и е било преценено тя да бъде подменена с подходящ за целта индивид, който да му оказва необходимото за целта въздействие за периода на съжителството. С наша помощ, разбира се. -поясни очевидното Кронос.

След кратка пауза, в която никой не се обади, водещият продължи:

-И така, задейства се операция „Фатална любов“. Първоначалната идея е била индивидът да се влюби в подбраното за негова съпруга лице и нещата да станат бързо и лесно.

-Но както почти винаги става, нещата се объркват. - гласът на Гръмовержеца прозвуча ехидно.

-Няма нужда от ирония, Зевсе! - смръщи се Кронос. Ако нещата се объркват нали знаеш кой не си върши работата добре? Ние! - добави Кронос, без да чака реакцията на Гръмовержеца. -Наша работа, работа на службите е да смазваме и задвижваме обществената машина в правилната насока, да я настройваме, надграждаме и ремонтираме, ако се налага, докато изградим перфектния механизъм! Докато постигнем Съвършенството!

Гръмовержецът прецени, че няма какво да отговори. Кронос беше напълно прав.

-Опитите за създаване на контакт между Уилямс и подбраните за целта лица са се извършвали по ограничен брой  канали, - продължи Кронос с равен тон - предвид това, че индивидът не е водил особено активен социален живот.  Имало е опити за уж случайни запознанства чрез общи приятели,  но основната активност се е осъществявала най вече в социалните мрежи. Там възможностите, разбира се, са много повече - подчерта водещият.

-Там се кове реалността. - утвърдително отбеляза мълчащ до момента агент - набит, с гола глава, но с по дълга брада за компенсация, на вид около петдесет и пет годишен. Той беше известен като Хефест.

-Безспорно. Който контролира виртуалната реалност контролира цялата реалност. Днес почти всичко минава през интернет. Почти всяка дейност в реалния свят има за посредник някаква дигитална услуга. Монополът върху тези услуги означава контрол върху социалните процеси - въодушеви се Кронос. -Дали става въпрос за сайтове или приложения за търсене на работа, за запознанства, за наеми, за споделяне на видеоклипове или за новини и каквото там друго, контролиращият тези сайтове и приложения се явява диспечер на социалните процеси! Какво ще види потребителят, коя обява или статия ще хване вниманието му, понеже излиза на първо място или е акцентирана по някакъв начин, зависи от този, който стои зад въпросния сайт. Това, коя обява за работа ще видиш най напред, на кой потребителски профил в сайт за запознанства ще кажеш „Здрасти, как си?“ или дали ще решиш, че имаш нужда от точно определен курс по йога, когато си търсил курс по медитация например, може да се окаже съдбоносно за теб. Поле на необятните възможности за социалния инженер! Негов незаменим инструмент в реализирането на обществения проект! - завърши кратката си въодушевена тирада Кронос.

Талази от ентусиазъм се стелеха из залата. Бъдещето принадлежеше на тези, осъзнаващи мощта на интернет и знаещи как да я използват!

-Но така или иначе, тези опити не проработват според очакванията. „Ергенът“ не се увлича по никоя от подбраните за целта участнички - минорно продължи водещият - а се е интересувал единствено от секс. Очевидно характерът на взаимоотношенията със съпругата му е бил удовлетворителен и пълноценен и той не е изпитвал нужда от емоционално въвличане и романси... Независимо от всички виртуални постановки и театри, Уилямс остава абсолютно индеферентен и незаинтересован. Въпреки, че понякога чатовете прерастват в спорадични срещи, в момента, в който той е разбирал, че няма да получи неангажиращото  чукане, което иска, е губел интерес. Заподозира, че се случва нещо, и в някои от случаите той дори се държи арогантно и предизвикателно. Веднъж дори се присмива на жената, наричайки я „проститутка, опитваща се да се продаде за далеч повече пари, отколкото струва“.

-Е, че ква иначе да е? - възкликна Арес, развеселен.

 -...и навярно тогава, ако не и по рано, са се зародили първите му съмнения, че може би е обект на някакви разработки...-продължи Кронос, правейки се, че не го чува - Били са направени прекалено много еднотипни опити, в които той навярно е съзрял някакъв модел и заподозрял, че нещо се случва.

-Мърлява работа, непрофесионална - промълви пак Уран.

-Трябва да го отбележим. - съгласи се водещият. -Подозрението, че нещо се случва, вероятно допринася и за засиления интерес на Уилямс към науките за психологическо и социално програмиране. Той отделя все повече внимание на книги по темата.

Прозвучаха въздишки на неодобрение. В крайна сметка всяка жаба трябваше да си знае гьола. Иначе настъпва хаос!

-Случаят бавно, но сигурно нараства по значимост. Въпросният Джон Уилямс увеличава присъствието си в дигиталното пространство и съответно пропагандата си срещу Системата, и така става все по голям трън в очите на все повече хора. Сами разбирате - свободен електрон, без деца, без кредити, без жилище, което да трябва да изплаща едно 20-30 години и да трепери за вноските му, имащ квалификация, осигуряваща му сравнително добри доходи, свободно време, спокойствие, интелигентен, недоволен, пишещ срещу Системата... като най притеснителното във всичко това е нарастващото му разбиране, че е обект на разработка.... Просто ходещо свидетелство за безпомощността на службите! - Кронос разпери ръце встрани. -Бъг в системата!

-По скоро досадна муха. - с презрителен тон се обади Арес.

-Та тогава отговорните люде решават, че Уилямс се нуждае от смяна на обстановката. От напускане на зоната си на комфорт. Това ще рече смяна на работата, здравословен, хихи, стрес, адаптиране към новите условия, към новите шефове, и към новите колеги и колежки, от което може би би произлязло нещо хубаво и красиво- подсмихна се Кронос.

-Даа, желязото се кове, докато е горещо. - многозначително отбеляза Хефест.

-Така е. Хубавото и красивото го е чакало на новата му работа в корпорация, вече определена от колегите ни от „Социална стабилност“. - циничната усмивка не слизаше от лицето на Кронос. - След започването на работа, Уилямс е щял да бъде пратен на уж кратка командировка, заедно с въпросната колежка, с цел да бъде отделен от съпругата си и познатата му среда. Да се създадат благоприятни условия за планувания романс. Тази кратка командировка е щяла да се удължи на място, поради непредвидени обстоятелства, разбира се. През това време се е очаквало колежката да си свърши работата и да превърне Уилямс в едно влюбено гълъбче.-Кронос прекъсна, за да си поеме дъх.

Залата мълчеше, очевидно агентите все още преценяваха вероятността за успех на подобен план.

-След евентуалния развод и последващ брак с новата любов, Уилямс, заедно със новата си жена е щял да бъде разпределен в клон на корпорацията в друг град и настанен в затворено селище, предназначено единствено за служителите на тази корпорация. Така обектът е щял да бъде напълно откъснат от старата си среда и живот, и инсталиран в нова среда, в която всичко е контролирано, дори и съпругата му.

В залата се разнесоха одобрителни възгласи.

 -Имало е доста проблеми относно склоняването на въпросната жена да изиграе ролята на съпруга и евентуално да роди, но накрая работата се е решила с пари, допълнителна здравна застраховка и гаранции, че това ще е само за две, максимум за три години, докато детето поотрасне и нещата си влезнат в предвидения коловоз.-продължи Кронос -Освен това е било договорено жената да може да се среща със своя сегашен партньор поне два пъти седмично, докато го играе благоверна съпруга. Да не говорим и за трудностите по убеждаването на тогавашния и партньор да се съгласи на подобно нещо. И там отиват труд, време, нерви, пари...

Та след предвидения срок, а именно две-три години, е бил планиран развод, водещ до още едно попълнение на клуба на самотните татковци. -усмивката отново се върна на лицето на Кронос -Сегашното жилище на Уилямс е било предвидено да остане за жената след бракоразводното дело, поради изфабрикувани обвинения за домашно насилие от страна на Уилямс. Той е щял да остане почти без нищо -без дом, съпруга, социална среда, и с дете, което да трябва да отглежда сам. Така се става „безнадеждно надежден“ служител на Системата - победоносно завърши водещият.

-Тя, рибата в морето-промърмори скептично Арес-те тигана вече приготвили... Цялата работа е била афиф от самото начало... агентът продължаваше да мърмори -...нова работа, влюбване, развод, брак, деца... Май колегите са наблягали повечко на пожелателното мислене...

-Колега Арес, - започна Кронос поучително, -едно от най важните качества за работа в службите, за привилегията да си един от тези, които стоят над останалите и определят техните съдби, е Вярата. Вярата с главно „В“! Вярата и непоколебимата Воля за Власт постигат чудеса! Запомнете това, колега Арес!

Арес мълчеше.

 -И така, накратко - Уилямс бива уволнен без много разправии. Идва му като гръм от ясно небе. Причина за уволнението реално няма, той си е вършел работата с години. Обосновката е била стандартната при такива случаи - „несъвместимост с фирмената култура“.  След уволнението, всички очакват обектът веднага да започне да си търси работа и в крайна сметка да попадне на предвиденото за него място. Но... възниква нов проблем... -въздъхна Кронос - Уилямс решава да си почине малко и да обмисли всичко, бидейки провокиран от неочакваното уволнение. Опитва се да свърже точките и да изгради стратегия. Хич и не бърза да бачка.

-Ами господинчото живее в собствен апартамент и женицата му работи, освен това се грижат само за собствените си задници и нямат деца -подчерта фактите Гръмовержецът. -Защо да не си помързелува на воля и дори да почне да крои нещо?

-Мда, още сме далеч от идеалното положение на пълна зависимост на населението от базовите условия на живот. Остатъци от средната класа все още съществуват. Имущество, собствен дом, спестявания, прекалено високо качество на образованието, от което следват завишените претенции към себе си и живота, твърде много свобода, никакъв патриотизъм, никакво уважение към идеологията и религията и така нататък. Образователната система създава претенциозни егоисти и егоцентрици! И ето ти хаос! - възмущаваше се Кронос. -Всеки иска да се осъществява, да се реализира, да намира себе си, и няма кой да бачка и да отглежда деца, още по малко пък да ходи на война!

-Явно и Системата не си върши работата, както трябва. Трябва малко да се натисне -даваше акъл Гръмовержеца -по малко социални разходи, вдигане на цените, вдигане на наемите, на здравните застраховки, никакви помощи и протекции, генериране на безработица, разтуряне на остатъците от профсъюзите, изобщо край на гювеча за плебеите! Тогава съвсем ще клекнат! -екзалтира се той.

-Зевсе, споделям твоя ентусиазъм, но съгласи се, това не е в твоя ресор -контрира Кронос. -Знаеш, нещата са сложни и не е толкова просто. Става въпрос за фин баланс и ако някъде натиснеш прекалено, другаде ще се получи проблем. Затова, нека ние си вършим добре нашата работа, пък да оставим Системата на тези, които са подготвени да я ръководят.

Гръмовержецът изсумтя.

-Да продължим. За да накарат Уилямс по скоро да си потърси работа, колегите от агенция „Социална стабилност“ започват методичен нискоинтензивен натиск и психически тормоз. Целта е била повишаване на нивото на стрес и несигурност, което да го тласне към действия за намаляването им. В социалните мрежи на вниманието на обекта започват да се представят повече материали за инфлация и безработица, за скок на цените и прочее неща. На троловете там им е наредено да го атакуват с лични нападки и обиди, да му повтарят, че е безполезен паразит и все неща от сорта... Рекламните енджини в интернет го облъчвали с персонализирани реклами на теми свързани с бедността -пестене, намаления, кредити, продажба на жилище и така нататък.

Освен другото, очакванията са били напрежението между него и съпругата му да се увеличи до нивото на скандал и дори разрив. Да се скарат за пари, за това че тя го издържа и че харчат от семейните спестявания, познатите неща... Но... минават три месеца и ефект няма. Всъщност, единственият ефект от всичко това е бил, че Уилямс засилва активността си в социалните мрежи и започва да става все по провокативен и неудобен. И, да, господинът решава да работи като фрийлансър, на свободна практика.

-Де го чукаш, де се пука! - промърмори Хефест.

-Има индивиди, чийто психологически профил попада в крайните зони на разпределителната крива, където реакциите не винаги са предвидими и установените методики не са така ефективни - сви рамене водещият -За нещастие Уилямс се оказва такъв индивид. Та през това време определената за любовния романс евентуална бъдеща колежка на Уилямс, в която се е предполагало той да се влюби, и писва да чака и си намира нов приятел. Тя се влюбва в него и се отказва от участието си. Въпреки увещанията да почака още малко, накрая става ясно, че насила хубост не става. -Кронос разпери ръце, демонстрирайки безсилие -Предвид неяснотата, кога Уилямс ще си потърси работа и създалата се ситуация с въпросната жена, проект „Фатална любов“ се прекратява. Работата се разсъхва, така да се каже. -с въздишка добави агента. -Можете да си представите до какво разочарование на колко много хора е довело това. Целият труд по подготовката на тази постановка е пропаднал. Уговорките тя да се ожени за непознат, пазарлъците за хонорара и, подтикванията Уилямс да си потърси работа, усилията да се влошат отношенията между него и съпругата му, опитите да бъде настроен на вълна „нова любов“ и така нататък... Всички работили по проекта вместо очакваните бонуси са получили глоби, разминали са се с повишенията, някои дори са били понижени. Дори финансирането на агенцията е било намалено! Все пак то се извършва на базата на резултати.

-Само заради този случай? - не скри удивлението си Уран.

-По това време този случай вече е бил достатъчно политизиран сред определени среди, поради шума, вдиган от Уилямс в социалните мрежи. Сам по себе си нищо особено, случаят постепенно се е превърнал в обект на инструментализация, бил е използван  като инструмент в разприте за финансиране между службите, станал е причина за размяна на обвинения, и средство в междуособиците им.

Раздразнението се предаде и на присъстващите, които, обзети от прилив на емпатия, неусетно се бяха поставили на мястото на злощастните колеги от „Социална стабилност“

-За да има общество, някои хора трябва да изчезнат! - не се сдържа Гръмовержеца.

-Толкова работа и грижи около някакъв си нещастник! - Арес поде тона, зададен от Гръмовержеца.

-Развоят на събитията е ядосал доста хора - продължи Кронос. -И то влиятелни хора. И така, напрежението продължава да расте, в обратнопропорционална зависимост с авторитета на агенция „Социална стабилност“. Та се решава Уилямс да бъде смазан. Без повече глезотии, флиртове, хитрувания, съблазнявания и т.н. Просто смазан. Целта е трябвало да бъде постигната от позиция на силата.  Задейства се план „Приземяване“. Планът „Приземяване“ се прицелва във всички устои на личността, така че да не остане нищо, което да и дава опора и така да се предизвика нейния разпад. Да бъде срината до земята - оттам и името. Превърнат в нищо, субектът ще бъде пластелин в ръцете на Системата, ще бъде готов да приеме всичко, което му се наложи. - в тона на Кронос, привидно хладен и неутрален, се усещаше някаква сподавена хищна, тържествуваща нотка.

-Но този път, в решимостта си да сложат край на тази провлачена история, тези хора от по високите нива стигат до някои крайности. Подлагат Уилямс на тотално наблюдение и следене -и в реалния, и във виртуалния живот, нищо не е пропуснато, дори инсталират наблюдение и подслушване в дома му. -Кронос поклати глава неодобрително.

-Не ти трябва чук, за да убиеш комар - обади се Хефест.

-Именно. Такива непремерени рискове водят само до усложнения, както впоследствие се разбира. Това са неща, криминализирани от закона. Все още. Добрият професионалист не нарушава закона, в най лошия случай той само танцува на неговия ръб. В нашата дейност трябва да има красота и финес, вместо грубост и хамалщина. Но както и да е, да продължим. -въздъхна Кронос.

-Самочувствие, свободолюбие, чест, вяра, достойнство, морал -всички тези качества са били мишена на план „Приземяване“. Останала без тези устои личността се разпада. Тогава индивидът, или по точно това, което е останало от него, става податлив на всякакво психологическо програмиране. Целите на плана са били - тормоз и невротизиране на индивида до краен предел, активиране и създаване на комплекси за малоценност, внушаване на чувство на вина, индуциране на страхове за бъдещето, дезориентиране по отношение на плановете спрямо него чрез хибридни и заблуждаващи внушения и сигнали, като например, че целта на всичко е да му се помогне.

-Хаха, обичам, когато е брутално! -Арес възкликна настървено.       

-И така, предвид това, че Уилямс е прекарвал по голямата част от времето си у дома си, работейки по проектите, които е успявал да намери, и не е имал социална среда от колеги на работно място, основната част от тормоза се пада на съседите му, които са били част от социалната мрежа на Системата. Те биват инструктирани да вдигат шум и да тормозят Уилямс - тропот, почуквания, мними ремонти и прочее действия, смущаващи спокойствието и вътрешния мир. Всичко това е било координирано с наблюдението на обекта в неговия дом, така че шумовете да бъдат извършвани в точно определени моменти, когато Уилямс е правил нещо конкретно - например работил е съсредоточено, оглеждал се е в огледалото, ходил до тоалетна и така нататък... Естествено, това не се е случвало всеки път, а само на моменти, за да не може индивидът да бъде сигурен точно какво се случва, а да стои в недоумение и догадки. В повечето случаи не е ставало въпрос за трясъци и високи децибели, съвсем не. Всичко се е извършвало тихичко, но методично и постоянно и най важното - в точния момент. Методът на китайската капка.

-Елегантно. Терор със стил. - одобри Аполон.

-Капка по капка вир става. - накрая се обади и Хадес, който досега пазеше непроницаемо мълчание.

-Е, това се учи през втората година на обучението. -любезно напомни Уран, -но тактиката заслужава уважение.

-Знам, че сте запознати с материала, колеги - отвърна Кронос. -Но за нуждите на запознаването със случая съм длъжен да маркирам тези неща. И така, друг съществен канал за въздействие е бил дигиталният, използван и до момента. Но там усилията се утрояват и по същия начин се синхронизират с наблюдението и подслушването в дома на Уилямс, точно както при шумовите въздействия от страна на съседите. Действията на интернет троловете в социалните мрежи, където той извършва своята пропаганда, вече са в контекста на неговите действия и състояния. Например, ако индивидът току що е обядвал спагети Болонезе и после сяда пред компютъра, някой трол ще постне пост, в който ще спомене нещо за спагети Болонезе. Ако е бил в тоалетната поради стомашно разстройство, друг трол ще вмъкне в поста си нещо за диарията. Ако се е скарал със жена си, и я е нарекъл например „тъпа патка“ наш сътрудник веднага ще напише нещо за тъпите патки в свой коментар в социалната мрежа. Накратко, става въпрос за непрекъснати акцентирания и позовавания на моменти от битието на нещастния Уилямс, на неговите действия, реакции, страхове, мисли, комплекси и така нататък. Като, повтарям, това се е извършвало внимателно, с цел обектът да бъде поддържан в душевен смут, без да е напълно убеден, че е наблюдаван.

Присъстващите кимаха одобрително. Това се казваше качествено подлудяване.

-Паралелно с това, нашите колеги от „Социална стабилност“ са разчитали на техниката на „Невидимия театър“ при която акцентите, намеците, внушенията и асоциациите се извършват от подставени лица на улицата, в магазин, заведение или на други публични места, които лица за обекта се явяват непознати. Така обектът може да подочуе уж случайно от страна на тези лица някоя ключова дума, към която да е чувствителен, да види някой човек или предмет, в който да припознае себе си,  да бъде дразнен с методично повторяеми действия, жестове, облекло от страна на въпросните подставени лица, и така нататък. В този ред на мисли, дрехите с надписи и щампи на тях може и да са признак на лош вкус, но могат да бъдат и страшно полезни...-Кронос гръмко се разсмя и в смеха му се усещаше конска доза самодоволство...

Дали заразени от смеха или самодоволството на водещия, присъстващите също се разсмяха от сърце.

-Колегите от „Социална стабилност“ все пак са внимавали в час. -на изражението на Уран се забелязваше известна доза респект.

-Затова призовах, да не бързаме да ги овалваме в катран и перушина. Всички играем в един отбор...-помирително отбеляза Кронос. -Но нека да довърша -продължи той -както виждаме, възможностите за въздействие и в реалния и във виртуалния свят, са доста големи, при положение, че обектът е предварително настроен и калибриран да реагира на намеци, на асоциативни сигнали, на припознавания и така нататък. Стратегиите за такива въздействия се извършват на база на психологическия профил на обекта, който се предоставя от IT монополистите, които, както знаем, създават профил за всеки, на базата на неговото поведение в интеренет и в реалния свят.Освен това, съществено значение има и текущата ситуация на индивида -дали има някакъв проблем, дали е афектиран, дали е притеснен, дали се надява на нещо и така нататък. От там нататък топката е в полето на психолозите. През последните години психологията е напреднала значително в областта на психологическото програмиране.

-Мдаа, трябва внимателно да подбираме психоаналитика си. - Арес направи опит да се пошегува. Последвалото мълчание той се опита да замаже с прокашляне, все едно прочистваше заседнала буца в гърлото си.

-И така, да продължим. -каза Кронос, фокусирайки вниманието на присъстващите към актуалните въпроси -Бяхме стигнали до въздействията, извършвани на база на психологическия профил на обекта. Днес почти всички реклами и препоръки са персонализирани, дори подредбата на резулатите от дадено търсене. Тоест, всичко това се определя на база психологическия портрет на индивида. IT корпорациите познават индивида по добре, отколкото той самия познава себе си. Което им дава възможността да дръпнат някоя негова струна, презентирайки му по споменатите канали нещо, към което той е чувствителен. Ако това се извършва непрестанно, според зададената стратегия за въпросния индивид, то статистиката сочи, че съзнанието, решенията и живота на индивида се повлияват във времето, в мнозинството от случаите.

-Колко ползотворно може да бъде сътрудничеството между националноотговорния бизнес и държавата -в гласа на Хефест се забелязваше смес от доволство, високомерие и ирония.

-Точно. Това сътрудничество е неизбежно. То спестява милиарди на държавните служби и агенции, а на корпорациите гарантира спокойствие. -усмихна се Кронос. -И ето как, в конкретния случай с Джон Уилямс, всичко това влиза в действие. С помощта на корпорациите,  както и чрез провежданото от тях собствено наблюдение, колегите от „Социална стабилност“ разбраха всичко за него, до най малките подробности. Това им дава възможност за извършването на толкова фини въздействия и елегантен тормоз, че никой никога не би могъл да докаже нищо!

-Супер! -не се въздържа Танатос, запазил гробно мълчание до момента.

-Джон Уилямс не е особено висок, някъде метър и седемдесет и пет - продължи Кронос. -На фона на мнозина той може да мине дори за нисък, въпреки, че ръстът му е около средностатистическия. Част от стратегията „Приземяване“ е била, да го накарат да се мисли почти за джудже, или по точно казано, за малък, невзрачен, незабележим индивид. Взимайки предвид и някои други негови характеристики като физическа структура, тен, черти на лицето и чар, коса и степен на оплешивяване, външен вид на зъбите, стойка и осанка и така нататък, колегите решават да асоциират негативно неговият общ изглед с някакъв обект. Негативно асоцииране означава да се акцентира върху негативното, върху недостатъците на индивида. Така те решават да го асоциират с малка кола, стар модел. Примерно сив Фолксваген. Скромен, евтин, масов модел. Леко очукан, вехт. Мърляв, невзрачен. Целта е била по този начин да се повлияе неговата самооценка, да се снижи самочувствието му, което във времето да се отрази на психическия му профил, оттам и на живота му.

-И от „Социална стабилност“ са мобилизирали сума ти шофьори да правят кръгчета около Уилямс със сивите си голфове, щом той си покаже носа навън ли? -изсмя се Арес.

-По уважително колега, за втори път ви обръщам внимание. -скастри го Кронос.

Арес примирително вдигна ръце, но запази подигравателното си изражение.

-Това беше просто пример. Асоциацията, или припознаването на индивида с малката сива кола е била само една от многото, които колегите са използвали. В употреба са влезнали джуджета, инвалиди, плешиви, непривлекателни мъже, малки кученца- пекинези, померани и болонки и прочее обекти, в които Уилямс е бил дресиран да се припознава. Те са играли и ролята на психологически котви, отключващи условни рефлекси в съзнанието на обекта. Например като видиш кученце -да се припознаеш в него, да те присвие стомаха и да се почувстваш зле или поне да ти се развали настроението. И това се повтаря системно и методично, така ден след ден. Подобен елегантен психотерор трудно се доказва в съда. -ухили се Кронос.

 

-Калибрацията и настройката на обекта да реагира на тези дразнители по желания начин, се е извършвала както в реалния живот, така и във виртуалната реалност. Знаете технологията на закотвянето, на условния рефлекс на Павлов. Целта е да се създаде асоциативна връзка между стимул и ефект. При презентирането на стимул за първи път, се извършва и определено действие, имащо ефект върху обекта. В класическия пример на Павлов дразнителят е звънец, а действието -даване на храна, ефектът -слюноотделянето при кучето. След няколко повторения на стимула заедно или в последователност с въпросното действие, се стига дотам, че при презентиране единствено на стимула, в обекта се предизвиква ефекта на въздействието, дори когато то вече не се извършва. Само звънът на звънеца е предизвиквал слюноотделяне при кучето, дори когато вече не се е давала храна. Чрез подобно асоцииране, или обуславяне, може да се постигне много - например някой да бъде накаран да намрази дори и любимите си песни, ако започне да ги свързва с нещо негативно за него. Но всичко това ви е добре известно колеги, просто го споменаваме заради протокола. -Кронос реши че е време да заговори отново по същество.  -Отнело е доста време, координация между реалните и виртуални въздействия и прочее усилия, това да се приложи при Уилямс.

-Благодарим за уводната лекция по Елементарен Бихейвиоризъм. -Арес явно беше решил да продължава с предизвикателното си поведение . -И, какви са били резултатите? -той въпросително повдигна вежди.

На Кронос отне момент, докато преглътне язвителното поведение на Арес, след което отговори предпазливо.

-Е, може да се каже, че резултатите са с променлив успех. Но със сигурност някакви резултати са наблюдавани. Уилямс се невротизира до определена степен и повишава нивото си на агресивност. Може да се каже, че това го прави по неефективен, затваря съзнанието му в кръга на негативните емоции, попречва на стратегическото мислене в перспектива и така, ако не друго, поне става по уязвим за по нататъшни въздействия... -тонът на Кронос не бе много уверен, и той забеляза реакцията на присъстващите. Тогава той реши, че е прекалил в опитите си да се придържа към колегиален тон спрямо действията на „Социална стабилност“, и че няма нужда да звучи като техен адвокат. И без това по нататъшния развой на събитията хич не говореше в тяхна полза.

-Но, трябва да признаем, колеги, че операцията не постига своите резултати, щом сега прехвърлят случая на нас. Още повече, че нещата се усложняват. В крайна сметка Уилямс получава непосредственото доказателство, че е непрекъснато подслушван и наблюдаван в дома си. В контекста на увеличаващото се напрежение между него и нашите сътрудници в социалните мрежи, един от тях губи контрол и директно му съобщава детайли от дома му, включително текущата му поза пред компютъра. Това, особено на фона на натрупаните подозрения и напрежение до момента, води до шок. Накрая гафът се случва и излишно поетите рискове водят до малка катастрофа. Или може би голяма, както впоследствие се разбира.

Тънките намеци, с които на индивида се загатват неща, които загатващият не би трябвало по никакъв начин да знае и които иначе са толкова приятна метода за подлудяване, подхлъзват неопитните колеги така, че те в крайна сметка се издават, че наблюдават обекта в собствения му дом.

-Непростима аматьорщина! Мърлячи! Тъпаци!- проехтяха гласове в залата.

-Е, да... Това прави кризата вече на стероиди. Уилямс изпада в шок, но след това успява да се съвземе, осъзнава създалата се изключително сложна ситуация и предприема курс към усилване на напрежението.

-Какъв курс? - в гласа на Гръмовержеца имаше оловни нотки.

-Предимно вдигане на шум в социалните мрежи, в опит да се сигнализира за случващото се,  чрез намеквания и подсказки -уморено отговори Кронос. -Уилямс прекрасно осъзнава, че директното казване на истината ще го направи да изглежда като палячо в очите на всички. Затова започва да намеква в социалните мрежи за случващото се, завоалирано, но методично. Мнозина се изправят на нокти. Вследствие на всичко това напрежението нараства като в тенджера под налягане. Залогът е скочил неимоверно. Колегите решават, че той трябва да бъде накаран да млъкне. Единственият социално приемлив начин за това си е оставал семейната клетка с подставена жена за съпруга, децата, кредитите, работата, стреса...

-Gun wedding -гърмко се изсмя Арес. -Какви тъпаци!

-Да, Уилямс, не само не е проявявал интерес към смяна на партьора с, по неговите думи, „проститутка“, ами е изпитвал ярост към тази идея.

-Мога да го разбера. -пак се обади Арес, видимо забавлявайки се.

В погледа на Кронос, хвърлен в отговор на поредното своеволие на Арес, се криеше повече умора, отколкото раздразнение.

-Оттогава нататък, вече една година, ситуацията може да се опише с една дума -лудница. Колегите решават да показват мускули и засилват още повече усилията. Трябвало е Уилямс да бъде претоварен от сигнали и емоционалният му буфер да прелее. Мозъкът му  да даде на червено. Не е имало случай той да не излезне на улицата и през сто метра да не се сблъска със статисти, предвидени за целта. Дами с кученца, малки сиви коли, хора на улицата, които при неговото приближаване спират, замръзват, вадят си телефона и се взират в него, бабаити, гледащи заплашително, непрекъснат тропот на съседите, всевъможни внушения, намеци и дразнене от страна на негови познати и наши хора... грозни обиди и нападки в социалните мрежи...всичко е влезнало в употреба. Ситуацията е била критична... и още е... до ден днешен...-глухо добави Кронос.

-Да разбиме ли, че обектът не е поддал на всичко това, че не се е пречупил? - попита Уран с хладен тон.

-Не. Учудващо, но не е поддал. Единственият резултат е нарастналата агресия в него и все по предизвикателното и провокативно поведение. Въпрески заплахите, тормоза и внушенията, той е ставал все по дръзък. Просто е престанало да му пука.

-Някой отдавна е трябвало да почисти. -Танатос реагира по типичния за него начин.

-Случаят отдавна е прерастнал в политическа криза. Всеки иска той да се реши, но никой няма топки да поеме политическата отговорност. Не се знае какво ще стане утре, няма ли днешният герой, разсекъл Гордиевия възел, утре да се окаже изкупителна жертва, поради сменената политическа конюктура.

-Майната му -не се сдържа Гръмовержеца. -Егати кашата.

-Да. И ние трябва да намерим начин да сложим край на всичко това. Наша грижа е нещата в държавата и обществото да вървят гладко, всеки да си знае мястото в социалния механизъм и да не се опитва да бъде повече от това, за което е определен.  -каза Кронос, в неуспешен опит да прозвучи авторитетно.

-Няма как, осем милиарда индивида трябва да се контролират -подкрепи го Херакъл, облегнат с две ръце на масата в поза, в която мускулите му изпъкваха още повече.

-Безспорно. Ресурсите не стигат за това всеки да живее като плейбой в Париж. Някой трябва и да работи, все пак. И то да работи тъпа, неблагодарна, нископлатена и мръсна работа, без която не може. Това означава, да няма много претенции и да се задоволява с малко. -заключи Хадес с мрачен тон.

-Кажете го това на либералите, идеалистите и мечтателите, на учителите и университетските преподаватели, които насаждат либералните идеи в главите на подрастващите -обади се и Гръмовержеца. -Няма да ви разберат-продължи той афектиран -ще ви нарекат мракобес и злодей, дори ще ви заплюят и ще продължат с още по голяма ярост да пропагандират пагубните си идеи, докато обществото се срине!

-Затова обществото има нужда от хора като нас -Уран се включи се във възникналата дискусия -Винаги зорки и бдящи, винаги хладнокръвни и разсъдливи, призвани по право и достойнство да насочваме пътя на неразумното човечество. Ние сме тези, готови да взимат тежки решения и непопулярни мерки, в името на общото благо. Повечето могат да ни мразят, но времето ще докаже, че сме прави. Приемаме и правим всичко  това с достойнство, това е нашето бреме, дълг и призвание. - завърши тържествено Уран.

-Колега, по полека, увлече се. -изсмя се Арес, поглеждайки към Уран. -Може би петте любовници в спалнята ти ще ръкопляскат на тази ти тирада, докато им наливаш шампанско от по 1000 долара бутилката, но ние тук добре се знаем. Не, не сме идеалисти.  Всеки от нас е попаднал тук, воден от интереса си, не от копнеж да бъде полезен на обществото. Пари, курви, коли, власт, его, авантюри, пътешествия, израстване, развиване на егото и способностите... за това сме тук. Мръсници сме, хищници сме, прецакали сме безчет невинни хорица, за да станем това, което сме искали -да, така е. Такава е човешката природа. Нека поне си го кажем.

-Не споделям напълно вашето мнение колега! -Уран си намести очилата и замълча, търсейки какво да добави. Но не се сети за нищо.

-Във всяко общество има естествен подбор. Някои просто са по добри от другите -обади се и Аполон. -Нормално е по добрите да се ползват с повече ресурси, да имат повече възможности и да живеят по свободно.- Аполон се огледа, търсейки подкрепа.

-Кое те прави по добър бе, пич? - очевидно Арес бе изпаднал под влияние на някакъв нихилистичен импулс -Русият ти алаброс? Добрите ти оценки в университета, който е струвал на родителите ти четиридесет хиляди долара на година? Това, че имаш време и възможност да ходиш на фитнес всеки ден? Неее, пич, на улицата има безброй по добри от теб, които не са имали и никога няма да имат твоя късмет. А, колкото и да ти е странно, има хора, които са отказали да работят за службите, отхвърляли са предложението, което ти с радост си приел! Тези хора са си понесли последствията, били са маргинализирани и са се разтворили в житейските несгоди. Ние не сме като тях. Да, ние сме копелета. И имаме мъжеството да си го признаем. Е, поне някои от нас.

-Достатъчно, колеги! -Кронос реши, че е време да овладее разрастващата се буря, която иначе не обещаваше да приключи скоро. -Всеки знае лично за себе си защо е тук. А тук се върши работа, не се философства. Тези разговори са за кръчмите или ресторанта, но ако питате мен, по добре е изобщо да не се водят. Никога няма да има съгласие по тези въпроси, и може би трябва да приемем някои неща такива, каквито са. Нищенето им нито ни помага, нито ни прави по добър колектив.

В залата се разнесоха сумтене и въздишки и скоро всичко заглъхна.

-Та, колеги, да се върнем на въпроса. Ситуацията в момента е свободно падане и ние или трябва да намерим отнякъде парашут, или да насочим падането към място, където ще причини възможно най малко  щети. -Кронос погледна присъстващите, давайки възможност на някой да каже нещо по въпроса.

Присъстващите мълчаха.

-Общественото спокойствие трябва да бъде запазено на всяка цена -продължи Кронос. -Не бива да се допуска нарастване на скандала. Водени от тези съображения, тези от нас, вече запознати със случая, направихме експеримент, въвеждайки параметрите на ситуацията в самообучаваща се програма, или иначе казано изкуствен интелект. За целта използвахме две програми, разработки на различни компании. Детайлите от тези експерименти са достъпни за всеки от отдела, и могат да бъдат прегледани, но ще резюмирам накратко.

Първата програма бе по стара разработка на известна корпорация, датираща отпреди няколко месеца. След задаване на параметрите на задачата, след пауза от няколко минути бе генериран и отговорът, под формата на подробен доклад. Казано с две думи, заключението бе, че текущата политика трябва да се продължава на всяка цена, като най оптимална, максимизираща позитивите и минимизираща негативите и имаща най висок коефициент на полезност.

В залата се разнесоха ръкопляскания.

-Втората програма бе по скорошна разработка на една не толкова голяма, но считана за успешна и иновативна компания. Нейният отговор обаче бе коренно различен. А той бе, стратегията да се прекрати изцяло и повече да не се предприемат никакви действия. Да се остави на естествените процеси да възстановят нарушения баланс, без да се пречи допълнително. Всяко действие от страна на службите програмата считаше за контрапродуктивно и вредно.

Цунами на възмущение премина през залата, отрази се в стените, обърна посоката си и продължи да рекушира във всички посоки, нажежавайки помещението с енергията си, която не намираше изход навън. Чуха се и освирквания.

-Така е когато аматьори се занимават с неща, от които не разбират! -изказа възмущението си Хефест.

-Тази програма да не е писана от кръжочници? - обади се и Танатос.

-Да се доверяваме на някакви новоизлюпили се фирмички, едва излезнали от гаража, в който са започнали е, меко казано, несериозно. -Уран се включи във всеобщото възмущение.

Имаше и други възмутени реакции. За известно време изглеждаше, че залата е обладана от хаоса.

Накрая Кронос успя да овладее положението.

-Колеги, виждаме, че нещата, най малкото, не са еднозначни. Предстоят ни дълги седмици на тежък труд, който трябва да бъде плодоносен. Просто няма друг вариант. Политици, социални инженери, инвеститори, бизнесмени са заложили своите надежди на нас и ние нямаме право да ги разочароваме. Много печалби и възможности зависят от развитието на тази ситуация. Акциите на агенциите, използващи текущите бихейвиористични методики за структуриране на обществото, зависят от това. Тяхното финансиране е на карта. Съдбата на определени политици, резултатите на техните партии, влиянието на различни фракции и така нататък... всичко това е в пряка зависимост от изхода на тази криза. Затова нямаме право на грешка. Ако трябва ще работим денонощно, но ще намерим изход, който да донесе печалба за всички.

-С изключение на Джон Уилямс. -обади се Арес.

-Индивидът трябва да се жертва в името на обществото, в името на общото благо, мъдро отсече Кронос.

-Да, така ще е най добре за всички. - заключи и Херакъл.

 

 

 

Боян Таксиров

 

Таг

Коментар

Restricted HTML

  • Разрешени HTML tag-ове: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.